Możliwości

Możliwości programu

Zrzut ekranu pokazujący możliwość podziału okna Kate oraz wtyczka terminalu

Ogólne możliwości

Zrzut ekranu pokazujący możliwość szukania i zastępowania Kate

Rozszerzone możliwości edytora

Zrzut ekranu Kate pokazujący ramkę z numerami wierszy i zakładkami

Podświetlanie składni

Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości podświetlania składni

Możliwości programowania

Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości programowania

Znajdź i zamień

Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości przyrostowego wyszukiwania

Kopia zapasowa i przywracanie

Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości powrotu z usterki