Możliwości programu

Zrzut ekranu pokazujący możliwość podziału okna Kate oraz wtyczka
terminalu

  • Oglądaj i edytuj wiele dokumentów w tym samym czasie, poprzez podział okna w pionie lub poziomie + wiele wtyczek: osadzony terminal, wtyczka SQL, wtyczka budowania, wtyczka GDB, Zastąp w plikach oraz więcej + Interfejs wielu dokumentów (MDI) + Obsługa sesji

Ogólne możliwości

Zrzut ekranu pokazujący możliwość szukania i zastępowania
Kate

  • Obsługa kodowania (Unicode i wiele innych) + Wyświetlanie dwukierunkowego tekstu + Obsługa zakończeń wiersza (Windows, Unix, Mac) wraz z samowykrywaniem + przezroczystość sieci (otwieranie zdalnych plików) + rozszerzalność poprzez skrypty

Rozszerzone możliwości edytora

Zrzut ekranu Kate pokazujący ramkę z numerami wierszy i
zakładkami

  • system zakładek (także z obsługą punktów łamania itp.) + znaczniki na pasku przewijania + wskaźniki zmian w wierszach + numery wierzy + zwijanie kodu

Podświetlanie składni

Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości podświetlania
składni

  • Obsługa podświetlania dla ponad 300 języków + dopasowywanie nawiasów + mądre sprawdzanie pisowni w locie + podświetlanie zaznaczonych słów

Możliwości programowania

Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości
programowania

  • Skryptowe samowcinanie + Mądra obsługa dodawania uwag i ich usuwania + samouzupełnianie z podpowiadaniem argumentów + tryb wprowadzania Vi + tryb zaznaczania prostokątem

Znajdź i zamień

Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości przyrostowego
wyszukiwania

  • Przyrostowe wyszukiwanie, znane także jako “szukaj podczas pisania” + Obsługa wielowierszowego wyszukiwania i zastępowania + obsługa wyrażeń regularnych + Szukaj i zastąp w wielu otwartych plikach lub plikach na dysku

Kopia zapasowa i przywracanie

Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości powrotu z
usterki

  • kopie zapasowe przy zapisie + pliki wymiany do odzyskiwania danych po wysypaniu systemu + system cofania/powracania