Przejdź to treści

Możliwości


Możliwości programu

Zrzut ekranu pokazujący możliwość podziału okna Kate oraz wtyczka szukania i zastępowania
 • Oglądaj i edytuj wiele dokumentów w tym samym czasie, dzieląc okno w poziomie lub pionie
 • Wiele wtyczek: osadzony terminal, wtyczka SQL, wtyczka GDB, Zastąp w plikach oraz więcej
 • Interfejs wielodokumentowy (MDI)
 • Obsługa sesji

Ogólne możliwości

Zrzut ekranu pokazujący możliwość szukania i zastępowania Kate
 • Obsługa kodowania (Unikod i wiele innych)
 • Obsługa dwukierunkowego wyświetlania tekstu
 • Obsługa zakończeń wierszy (Windows, Unix, Mac), uwzględniając ich wykrywanie
 • Przezroczystość sieciowa (otwieraj zdaln pliki)
 • Rozszerzalne przez skrypty

Rozszerzone możliwości edytora

Zrzut ekranu Kate pokazujący ramkę z numerami wierszy i zakładkami
 • System zakładek (obsługiwane są również pułapki itp.)
 • Znaczniki na pasku przewijania
 • Wskaźniki zmiany wiersza
 • Numery wierszy
 • Zwijanie kodu

Podświetlanie składni

Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości podświetlania składni
 • Obsługa podświetlania dla ponad 300 języków
 • Podświetlanie naprzeciwległych nawiasów
 • Mądre sprawdzanie pisowni w locie
 • Podświetlanie zaznaczonych słów

Multi-select and multi-cursor features

Animation of Kate multi-select and multi-cursor features
 • Create multiple cursors with your mouse or keyboard shortcuts
 • Supports interactive edit, transformations (upper/lower case) and much more

Możliwości programowania

Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości programowania
 • Samowcinanie z obsługą skryptów
 • Obsługa mądrego dodawania i usuwania uwag
 • Samouzupełnianie z podpowiadaniem argumentów
 • Tryb wprowadzania Vi
 • Tryb zaznaczania prostokątem

Znajdź i zamień

Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości przyrostowego wyszukiwania
 • Przyrostowe wyszukiwanie, znane także jako “szukaj podczas pisania”
 • Obsługa dla wielowierszowego wyszukiwania i zastępowania
 • Obsługa wyrażeń regularnych
 • Szukaj i zastąp w wielu otwartych plikach na dysku

Kopia zapasowa i przywracanie

Zrzut ekranu Kate pokazujący możliwości powrotu z usterki
 • Kopia zapasowa przy zapisie
 • Pliki wymiany do odzyskiwania danych po wsypaniu systemu
 • System wycofywania / ponawiania