Hopp til innhaldet

Last ned Kate


Linux & Unix-ar

Desse knappane verkar berre med Discover og andre AppStream-baserte program­butikkar, som GNOME Software. Du kan òg bruka pakke­handsamaren i distribusjonen din, for eksempel Muon eller Synaptic.
Installer Kate frå Snap Store

Dei ulike utgåvene:
Kate og KWrite er ein del av KDE Applications, som vert utgjeven om lag tre gongar i året. Skrivekomponenten og syntaks­merkinga kjem frå KDE Frameworks, som vert utgjeven månadleg. Nye utgåver vert kunngjorde her.

* Dei offisielle pakkane inneheld nyaste versjon av Kate og KDE Frameworks.

** Dei dagleg oppdaterte pakkane vert automatisk kompilerte frå kjeldekoden. Dei kan derfor vera noko ustabile og innehalda feil og nye funksjonar som ikkje verkar heilt enno. Du bør berre bruka dei til testing.