Funksjonar

Programfunksjonar

Skjermbilete av Kate med delte vindauge og eit terminaltillegg

Generelle funksjonar

Skjermbilete som viser «søk og byt ut»-funksjonen i Kate

Avanserte redigerings­funksjonar

Skjermbilete av dokument­margen i Kate, med linjenummer og bokmerke

Syntaksmerking

Skjermbilete av Kate med syntaksmerking

Programmerings­funksjonar

Skjermbilete av programmerings­funksjonar i Kate

Funksjonalitet for søk og tekstutbyting

Skjermbilete av inkrementelt søk i Kate

Reservekopiar og gjenoppretting

Skjermbilete av Kate ved gjenoppretting etter programkrasj