Hopp til innhaldet

Funksjonar


Programfunksjonar

Screenshot showing Kate window splitting feature and search & replace plugin
 • Vis og rediger fleire dokument samtidig ved å dela vindauge vass- eller loddrett
 • Mange programtillegg – innebygd terminal, SQL, program­kompilering, GDB, tekstutbyting i filer, med meir
 • Fleirdokument-grensesnitt (MDI)
 • Støtte for økter

Generelle funksjonar

Skjermbilete som viser «søk og byt ut»-funksjonen i Kate
 • Støtte for ulike teiknkodingar (Unicode og mange andre)
 • Støtte for tekstvising både frå venstre mot høgre og omvend
 • Støtte for ulike linjeskift-typar (Windows, Unix og Mac), med automatisk oppdaging av rett type
 • Nettverks­transparens (kan opna filer på eksterne maskiner/tenester)
 • Kan utvidast via skripting

Avanserte redigerings­funksjonar

Skjermbilete av dokument­margen i Kate, med linjenummer og bokmerke
 • Bokmerke­system (støttar òg avbrotspunkt og liknande)
 • Merke i rullefeltet
 • Merke for linjeendringar
 • Linjenummer
 • Kodefalding

Syntaksmerking

Skjermbilete av Kate med syntaksmerking
 • Syntaksmerking for over 300 språk
 • Markering av parentespar
 • Smart automatisk stavekontroll
 • Markering av førekomstar av merkt tekst i resten av dokumentet

Multi-select and multi-cursor features

Animation of Kate multi-select and multi-cursor features
 • Create multiple cursors with your mouse or keyboard shortcuts
 • Supports interactive edit, transformations (upper/lower case) and much more

Programmerings­funksjonar

Skjermbilete av programmerings­funksjonar i Kate
 • Skriptbare automatiske innrykk
 • Smart kommentering og avkommentering
 • Autofullføring med argumenthint
 • Vi-tastemodus
 • Blokkmerkingsmodus

Funksjonalitet for søk og tekstutbyting

Skjermbilete av inkrementelt søk i Kate
 • Inkrementelt søk, òg kjend som «find as you type»
 • Støtte for søk og utbyting av tekst over fleire linjer
 • Støtte for regulære uttrykk
 • Samtidig søk og utbyting av tekst i fleire opna filer eller filer på disken

Reservekopiar og gjenoppretting

Skjermbilete av Kate ved gjenoppretting etter programkrasj
 • Automatiske reservekopiar ved lagring
 • Vekslefiler for å gjenoppretta data ved systemkrasj
 • Støtte for angring/omgjering