Hopp til innhaldet

Kate

Rediger som ein proff

Tilgjengeleg for Linux, Windows og macOS

Last ned
Plasma

Funksjonar

Kate er eit funksjonsrikt skriveprogram

Kate er full av funksjonalitet for å gjera det enklare for deg å visa og redigera tekstfilene dine. Du kan for eksempel redigera i fleire filer samtidig, anten som eigne faner eller med inndeling av dokument­området i fleire ruter. Kate kjem òg med mange programtillegg, blant anna ein innebygd terminal der du kan køyra kommandoar direkte frå programmet, kraftige programtillegg for «søk og byt ut» og eit programtillegg for førehandsvising av MD-, HTML- og SVG-filer.

Alle funksjonar

Gjer koden din lekker med syntaksmerking

Kate støttar syntaksmerking for over 300 språk, noko som gjer det lettare å lesa programkoden for nesten alle programmerings­språk. Programmet forstår òg korleis ulike parentesar verkar og kan hjelpa deg å navigera i komplekse hierarki av kodeblokker. Kontinuerleg stavekontroll er også innbygd. Skjermbilete av Kate med syntaksmerking

Skjermbilete av val av syntaksmerking i Kate

Arbeid effektivt på komplekse prosjekt

Bruk delt vising til å arbeida med fleire filer samtidig. Bruk prosjekt-sidestolpen til å navigera i mappe­strukturen til prosjektet og bruk smartfaner for kjapp tilgang til dei siste brukte dokumenta. Og det kraftige «søk og byt ut»-verktøyet gjer det mogleg å søkja gjennom heile prosjekt.

Skjermbilete av søk-og-erstatt-verktøyet i Kate
Skjermbilete av prosjekt­sidestolpen i Kate

Utvikla den neste programmet ditt med Kate

Kate er det perfekte verktøy for programmering, då det har autofullføring for mange språk via LSP (Language Server Protocol). Skrive­komponenten er optimert for redigering av programkode, med blant anna automatiske innrykk, Vi-tastemodus, rektangel­merking av tekst og smarte funksjonar for (ut)kommentering av kode.

Skjermbilete av søk-og-erstatt-verktøyet i Kate

Programtillegg

Kate har mange programtillegg som følgjer med som standard, noko som gjer programmet kraftigare enn andre skriveprogram. Du kan for eksempel køyra kommandoar direkte frå Kate via den innebygde terminal­emulatoren, køyra SQL-spørjingar ved SQL-tillegget, brukar GDB til å feilsøkja program eller kompilera heile prosjekt med eitt klikk.

Konsole inni Kate

Nyheiter

Monday, 21 June 2021

Dart / Flutter support in Kate

So about a couple of weeks ago I decided it was time to try out Flutter for desktop app development. If you don’t know about Flutter, it’s a UI framework for cross-platform app development by Google. After reading a little bit about Dart, I decided to dive in directly and write a basic app in Dart. To my surprise Kate didn’t support Dart at all, there was no syntax-highlighting, no anything, not even Dart file detection. Read More
Saturday, 19 June 2021

KDE e.V. Windows Store Statistics

Now that Akademy 2021 has started, let’s take a look at the current statistics of all applications in the Windows Store published with the KDE e.V. account. Last 30 days statistics Here are the number of acquisitions for the last 30 days (roughly equal to the number of installations, not mere downloads) for our applications: Okular - More than a reader - 5,674 acquisitions Kate - Advanced Text Editor - 3,701 acquisitions Read More
Sunday, 13 June 2021

KDE Framework 5.84 - Expandable Tooltips

Starting with the KDE Frameworks 5.84 release, KXMLGUI based applications will feature expandable tooltips per default. The matching merge request by Felix Ernst got merged today after 3 months ;=) What are expandable tooltips at all? Good question ;=) In short: for stuff like menu & toolbar actions, it provides an easy way to access the “What’s This?” help. Unlike before, where you need to manually trigger that via the “Shift-F1” shortcut and click around to try out which GUI elements provide at all this additional help, you will now first get a small tooltip with the normal tooltip content (if any) and a hint that with “Shift” you are able to get more help displayed. Read More
Sunday, 9 May 2021

Kate 21.04 in the Windows Store

KDE Gear 21.04 including Kate out in the wild! KDE Gear 21.04 was released some weeks ago. If you use some distribution like e.g. the rolling release Arch Linux (or Arch derivates like Manjaro), you might already have updated to Kate from that release. As show in the 21.04 pre-release post, Kate 21.04 really has some nifty new features and improvements on all fronts over 20.12. Window Store Update => Done! Read More
📢 Vis alle nyheiter