Hopp til innhaldet

Kate

Rediger som ein proff

Tilgjengeleg for Linux, Windows og macOS

Last ned
Plasma

Funksjonar

Kate er eit funksjonsrikt skriveprogram

Kate er full av funksjonalitet for å gjera det enklare for deg å visa og redigera tekstfilene dine. Du kan for eksempel redigera i fleire filer samtidig, anten som eigne faner eller med inndeling av dokument­området i fleire ruter. Kate kjem òg med mange programtillegg, blant anna ein innebygd terminal der du kan køyra kommandoar direkte frå programmet, kraftige programtillegg for «søk og byt ut» og eit programtillegg for førehandsvising av MD-, HTML- og SVG-filer.

Alle funksjonar

Gjer koden din lekker med syntaksmerking

Kate støttar syntaksmerking for over 300 språk, noko som gjer det lettare å lesa programkoden for nesten alle programmerings­språk. Programmet forstår òg korleis ulike parentesar verkar og kan hjelpa deg å navigera i komplekse hierarki av kodeblokker. Kontinuerleg stavekontroll er også innbygd. Skjermbilete av Kate med syntaksmerking

Skjermbilete av val av syntaksmerking i Kate

Arbeid effektivt på komplekse prosjekt

Bruk delt vising til å arbeida med fleire filer samtidig. Bruk prosjekt-sidestolpen til å navigera i mappe­strukturen til prosjektet og bruk smartfaner for kjapp tilgang til dei siste brukte dokumenta. Og det kraftige «søk og byt ut»-verktøyet gjer det mogleg å søkja gjennom heile prosjekt.

Skjermbilete av søk-og-erstatt-verktøyet i Kate
Skjermbilete av prosjekt­sidestolpen i Kate

Utvikla den neste programmet ditt med Kate

Kate er det perfekte verktøy for programmering, då det har autofullføring for mange språk via LSP (Language Server Protocol). Skrive­komponenten er optimert for redigering av programkode, med blant anna automatiske innrykk, Vi-tastemodus, rektangel­merking av tekst og smarte funksjonar for (ut)kommentering av kode.

Skjermbilete av søk-og-erstatt-verktøyet i Kate

Programtillegg

Kate har mange programtillegg som følgjer med som standard, noko som gjer programmet kraftigare enn andre skriveprogram. Du kan for eksempel køyra kommandoar direkte frå Kate via den innebygde terminal­emulatoren, køyra SQL-spørjingar ved SQL-tillegget, brukar GDB til å feilsøkja program eller kompilera heile prosjekt med eitt klikk.

Konsole inni Kate

Nyheiter

Thursday, 1 April 2021

Git Blame Plugin for Kate 21.04 Take 2

Nifty new feature in Kate for KDE Gear 21.04 So OK the previous blog was a bit exaggerated. There is no AI in the works (right now at least) :) But with KDE Gear 21.04 there will actually be be a Git Blame plugin. So what does it do for real? Ever wonder why a code line is as it is? Git helps with that. There is the git blame command that provides information about when and who committed a line in a file. Read More
Thursday, 1 April 2021

Git Blame Plugin for Kate 21.04

Nifty new feature in Kate for KDE Gear 21.04 With KDE Gear 21.04 there will be a new plugin available for Kate: Git Blame. So what does it do? Every body knows it is a lot of work to go through bug reports and fix the bugs. As we all know lazy developers (that is the good type) do not want to do tedious work and try to automate boring tasks. Read More
Monday, 29 March 2021

Kate 21.04 Feature Preview

Soon KDE Gear 21.04 will be out, including Kate Soon KDE Gear 21.04 will be released. This will include the Kate text editor. KDE what? If you wonder: what is KDE Gear? That is the new name for the KDE release service. This had different names in the past, like “KDE Applications” that were misleading, as not all KDE based applications are released together like this. For example neither Krita is part of KDE Gear nor is KDevelop, to just name a few. Read More
Wednesday, 24 March 2021

KDE & Qt Cooperation

Qt (6?) is doomed? In the last days, I read the Qt Interest mailing list and was amazed about the very verbose discussion there about what is all bad with Qt in general and Qt 6. As for any mailing list discussion, that is not representative, but if you just read that, the world looks bleak. A short (personal) digest could read like: Qt 5 => 6 is horrible, the Qt project (and company) doesn’t care for their (open source and other) users and the future is doomed for Qt. Read More
📢 Vis alle nyheiter