Hopp til innhaldet

Kate

Rediger som ein proff

Tilgjengeleg for Linux, Windows og macOS

Last ned
Plasma

Funksjonar

Kate er eit funksjonsrikt skriveprogram

Kate er full av funksjonalitet for å gjera det enklare for deg å visa og redigera tekstfilene dine. Du kan for eksempel redigera i fleire filer samtidig, anten som eigne faner eller med inndeling av dokument­området i fleire ruter. Kate kjem òg med mange programtillegg, blant anna ein innebygd terminal der du kan køyra kommandoar direkte frå programmet, kraftige programtillegg for «søk og byt ut» og eit programtillegg for førehandsvising av MD-, HTML- og SVG-filer.

Alle funksjonar

Gjer koden din lekker med syntaksmerking

Kate støttar syntaksmerking for over 300 språk, noko som gjer det lettare å lesa programkoden for nesten alle programmerings­språk. Programmet forstår òg korleis ulike parentesar verkar og kan hjelpa deg å navigera i komplekse hierarki av kodeblokker. Kontinuerleg stavekontroll er også innbygd. Skjermbilete av Kate med syntaksmerking

Skjermbilete av val av syntaksmerking i Kate

Arbeid effektivt på komplekse prosjekt

Bruk delt vising til å arbeida med fleire filer samtidig. Bruk prosjekt-sidestolpen til å navigera i mappe­strukturen til prosjektet og bruk smartfaner for kjapp tilgang til dei siste brukte dokumenta. Og det kraftige «søk og byt ut»-verktøyet gjer det mogleg å søkja gjennom heile prosjekt.

Skjermbilete av søk-og-erstatt-verktøyet i Kate
Skjermbilete av prosjekt­sidestolpen i Kate

Utvikla den neste programmet ditt med Kate

Kate er det perfekte verktøy for programmering, då det har autofullføring for mange språk via LSP (Language Server Protocol). Skrive­komponenten er optimert for redigering av programkode, med blant anna automatiske innrykk, Vi-tastemodus, rektangel­merking av tekst og smarte funksjonar for (ut)kommentering av kode.

Skjermbilete av søk-og-erstatt-verktøyet i Kate

Programtillegg

Kate har mange programtillegg som følgjer med som standard, noko som gjer programmet kraftigare enn andre skriveprogram. Du kan for eksempel køyra kommandoar direkte frå Kate via den innebygde terminal­emulatoren, køyra SQL-spørjingar ved SQL-tillegget, brukar GDB til å feilsøkja program eller kompilera heile prosjekt med eitt klikk.

Konsole inni Kate

Nyheiter

Sunday, 14 February 2021

The Kate Text Editor - Valentine's Day 2021

Kate, KTextEditor and Co. did get a nice stream of updates in the first two weeks of February 2021. I will just pick a few things I really liked, if you want to have a full overview, you can go through the list of all merged patches. Even more multi-threading in search in files After the initial parallelization of the actual search in files as described here, Kåre came up with the idea to parallelize the creation of the file list we use for the search, too. Read Full Story
Sunday, 07 February 2021

Setup your KDE development environment - kdesrc-build & Kate

KDE’s developer experience evolution Kate (and KDE) is always in need of more contributors. Over the years we tried to make the development experience more pleasant and move to tools that are more widely adopted by developers around the world. We traveled from ancient CVS repositories over to Subversion and since years are up and running on Git. We moved our code hosting to a more beginner friendly GitLab instance in the last year, too. Read Full Story
Friday, 29 January 2021

Search In Files & Multi-Threading

Kate has since years a very nifty search in files plugin. It allows to do multi-file searches and replacements. Together with the projects plugin, I use this plugin daily, it is great! But, whereas it was very useful already since the first release and got polished a lot in the last years, it is by far not the fastest file search out there. Let’s be honest: for example Visual Studio Code is fast, we are slow, that is bad :=P Read Full Story
Sunday, 24 January 2021

The Kate Text Editor - January 2021

A lot of stuff happened for Kate and it’s foundation KTextEditor & KSyntaxHighlighting in January 2021 ;) I will just briefly summarize what is going one feature wise. Quick Open Already two weeks ago I pointed out the improvements to our Quick Open dialog. It not only got some nice visual refresh but a much better fuzzy matching algorithm. The fuzzy matching algorithm is on its way to be upstream to KCoreAddons to be used by more parts of the KDE universe. Read Full Story
📢 Vis alle nyheiter