Omadused


Rakenduse omadused

Kate ekraanipilt poolitatud akna ja terminalipluginaga

 • Võimalus näha ja muuta mitut dokumenti korraga, poolitades akent nii rõht- kui püstsuunas

 • Lot of plugins: Embedded terminal, SQL plugin, build plugin, GDB plugin, Replace in Files, and more

 • Mitmedokumendiliides (MDI)

 • Seansside toetus

Üldised omadused

Kate ekraanipilt otsimise ja asendamise võimalusega

 • Kodeeringute toetus (Unicode ja veel palju teisi)

 • Kahesuunalise teksti renderdamise toetus

 • Realõppude toetus (Windows, Unix, Mac), kaasa arvatud automaatne tuvastamine

 • Võrgu läbipaistvus (võrgufailide avamine)

 • Laiendamine skriptide abil

Muud redaktori omadused

Kate piirde ekraanipilt reanumbri ja järjehoidjaga

 • Järjehoidjate süsteem (toetatud on ka katkestuspunktid jmes)

 • Kerimisriba märgised

 • Rea muutmise tähised

 • Reanumbrid

 • Koodi voltimine

Süntaksi esiletõstmine

Kate ekraanipilt süntaksi esiletõstmisega

 • Esiletõstmise toetus rohkem kui 300 keeles

 • Sulgude sobitamine

 • Nutikas reaalajas õigekirja kontroll

 • Valitud sõnade esiletõstmine

Programmeerimisomadused

Kate ekraanipilt programmeerimisvõimalustega

 • Skriptitav automaatne treppimine

 • Nutikas kommenteerimise ja kommenteerimise eemaldamise käitlemine

 • Automaatne lõpetamine argumentide vihjetega

 • Vi input mode

 • Ristkülikukujulise plokkvalimise režiim

Otsimine ja asendamine

Kate ekraanipilt inkrementotsingu võimalusega

 • Inkrementotsing, tuntud ka kui “otsimine kirjutamise ajal”

 • Mitmel real otsimise ja asendamise toetus

 • Regulaaravaldiste toetus

 • Otsimine ja asendamine mitmes avatud failis või kettal paiknevates failides

Varundamine ja taastamine

Kate ekraanipilt krahhijärgse taastamise võimalusega

 • Varukoopiad salvestamisel

 • Swap files to recover data on system crash

 • Tagasivõtmiste ja uuestitegemiste süsteem