Rakenduse omadused

Kate ekraanipilt poolitatud akna ja
terminalipluginaga

  • Mitme dokumendi korraga vaatamine ja muutmine akent rõht- ja püstsuunas poolitades + Palju pluginaid: põimitud terminal, SQL-i plugin, ehitamisplugin, GDB plugin, failides asendamise plugin ja palju muud + Mitmedokumendiliides (MDI) + Seansside toetus

Üldised omadused

Kate ekraanipilt otsimise ja asendamise
võimalusega

  • Kodeeringute toetus (Unicode ja veel palju teisi) + Kahesuunalise teksti renderdamise toetus + Realõppude toetus (Windows, Unix, Mac), kaasa arvatud automaatne tuvastamine + Võrgu läbipaistvus (kaugfailide avamine) + Laiendamine skriptide abil

Muud redaktori omadused

Kate piirde ekraanipilt reanumbri ja
järjehoidjaga

  • Järjehoidjate süsteem (toetatud on ka katkestuspunktid jms) + Kerimisriba märgised + Rea muutmise tähised + Reanumbrid + Koodi voltimine

Süntaksi esiletõstmine

Kate ekraanipilt süntaksi esiletõstmisega

  • Esiletõstmise toetus enam kui 300 keeles + Sulgude sobitamine + Nutikas reaalajas õigekirja kontroll + Valitud sõnade esiletõstmine

Programmeerimisomadused

Kate ekraanipilt
programmeerimisvõimalustega

  • Skriptitav automaatne treppimine + Nutikas kommenteerimise ja kommentaari eemaldamise süsteem + Automaatne lõpetamine ühes argumentide vihjetega + Ristkülikukujulise plokkvaliku režiim

Otsimine ja asendamine

Kate ekraanipilt inkrementotsingu võimalusega

  • Inkrementotsing, tuntud ka kui “otsimine kirjutamise ajal” + Mitmel real otsimise ja asendamise toetus + Regulaaravaldiste toetus + Otsimine ja asendamine mitmes avatud failis või kettal paiknevates failides

Varundamine ja taastamine

Kate ekraanipilt krahhijärgse taastamise
võimalusega

  • Varundamine salvestamisel + Saalefailid andmete taastamiseks süsteemi krahhi järel + Tagasivõtmiste ja uuestitegemiste süsteem