Χαρακτηριστικά


Χαρακτηριστικά εφαρμογής

Στιγμιότυπο οθόνης που εμφανίζει το χαρακτηριστικό διαίρεσης παραθύρου του Kate και το πρόσθετο τερματικού

 • Προβάλετε και επεξεργαστείτε πολλά έγγραφα ταυτόχρονα, διαιρώντας το παράθυρο οριζόντια και κατακόρυφα

 • Πολλά προσθετα: Ενσωματωμένο τερματικό, πρόσθετο SQL, πρόσθετο κατασκευής, πρόσθετο GDB, Αντικατάσταση σε αρχεία, και άλλα

 • Διεπαφή πολυ-επεξεργασίας εγγράφων (MDI)

 • Υποστήριξη συνεδριών

Γενικά χαρακτηριστικά

Στιγμιότυπο οθόνης με το χαρακτηριστικό αναζήτησης και αντικατάστασης του Kate

 • Υποστήριξη κωδικοποίησης (Unicode και πολλά άλλα)

 • Υποστήριξη αποτύπωσης κειμένου διπλής κατεύθυνσης

 • Υποστήριξη τέλους γραμμής (Windows, Unix, Mac) και με αυτόματο εντοπισμό

 • Δικτυακή διαφάνεια (άνοιγμα απομακρυσμένων αρχείων)

 • Επεκτάσιμο μέσω συγγραφής σεναρίων

Προηγμένα χαρακτηριστικά επεξεργασίας

Στιγμιότυπο του περιγράμματος του Kate με αρίθμηση γραμμών και σελιδοδείκτη

 • Σύστημα σελιδοδεικτών (επίσης υποστηρίζονται: σημεία διακοπής κλπ.)

 • Δείκτες γραμμής κύλισης

 • Δείκτες αλλαγών σε γραμμές

 • Αρίθμηση γραμμών

 • Αναδίπλωση κώδικα

Επισήμανση συντακτικού

Στιγμιότυπο οθόνης των χαρακτηριστικών του Kate για την επισήμανση του συντακτικού

 • Υποστήριξη επισήμανσης για πάνω από 300 γλώσσες

 • Ταίριασμα παρενθέσεων

 • Έξυπνος άμεσος ορθογραφικός έλεγχος

 • Επισήμανση επιλεγμένων λέξεων

Προγραμματιστικά χαρακτηριστικά

Στιγμιότυπο οθόνης των προγραμματιστικών χαρακτηριστικών του Kate

 • Αυτόματη εισαγωγή εσοχής σε σενάρια

 • Έξυπνος χειρισμός (αναίρεσης) σχολιασμού

 • Αυτόματη συμπλήρωση με βοήθεια σε ορίσματα

 • Λειτουργία εισαγωγής vi

 • Λειτουργία επιλογής ορθογώνιου πλαισίου

Αναζήτηση & αντικατάσταση

Στιγμιότυπο οθόνης του χαρακτηριστικού προοδευτικής αναζήτησης του Kate

 • Προοδευτική αναζήτηση, επίσης γνωστή ως “εύρεση κατά την πληκτρολόγηση”

 • Υποστήριξη για αναζήτηση & αντικατάσταση σε πολλές γραμμές

 • Υποστήριξη κανονικών εκφράσεων

 • Αναζήτηση & αντικατάσταση σε πολλά ανοικτά αρχεία ή σε αρχεία στο δίσκο

Εφεδρικά αντίγραφα και επαναφορά

Στιγμιότυπο οθόνης του χαρακτηριστικού του Kate να επανέρχεται από συντριβή

 • Εφεδρικά αντίγραφα κατά την αποθήκευση

 • Εναλλαγή αρχείων για επαναφορά δεδομένων σε συντριβή του συστήματος

 • Σύστημα αναίρεσης / επανάληψης